Lid worden bij
Businessclub De Weide

Ook graag lid worden bij Businessclub de Weide? Vul dan het formulier in. Wij zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Voor- en achteraam
Akkoord
Bovenstaand bedrijf verklaart hierbij zich aan te melden als deelnemer aan de Stichting Businessclub De Weide. Ondergetekende onderschrijft de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting Businessclub De Weide. Nadat het stichtingsbestuur van Businessclub De Weide positief heeft beslist over het deelnemerschap van bovenstaand bedrijf, betaalt de ondergetekende de deelnemersbijdrage van € 250,00 per kalenderjaar, inclusief BTW (jaarlijkse aanpassing) nadat hiertoe een factuur van de Stichting Businessclub De Weide is ontvangen.

Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, vóór 1 oktober.