Nieuw BC Lid Enigma Explosives Consultancy

Ik ben Giovanni Tanalepy, getrouwd met Marloes Hendriksen en vader van drie kinderen
(Noah, Jesse en Luca).Ik ben woonachtig in Hoogveen sinds 2002. Ik zit mij hele leven al in
de voetballerij en zou ook het ook niet kunnen wegdenken uit mijn leven. Zelf jaren op het
hoogste amateurniveau gevoetbald en training gegeven en cursus gevolgd.

Waarom de vv de Weide:
Mijn zoon Noah ging voetballen bij vv de Weide en natuurlijk probeer je, omdat je zoon er
voetbalt wat voor de club te doen. Ik ben begonnen als jeugdtrainer bij de F8 van vv de
Weide en ben met mijn zoon meegegroeid als trainer tot aan Mei 2015. Vv de Weide was op
zoek naar een nieuw hoofd jeugd opleidingen bovenbouw en ben gevraagd om deze functie
te vervullen. Na enig wikken en wegen vanwege mijn tijdsbesteding (bedrijf) en mijn
prestatiedrang (wat ik bij vv de Weide nog wel eens mis) heb ik deze functie aanvaard. Dus
ik ben naast mijn bedrijf veel op de voetbalvelden te vinden en hoop u graag een keer te zien
en te spreken.

Mijn bedrijf:
Enigma Explosives Consultancy is een bedrijf wat heeft zich gespecialiseerd in het opsporen
van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel mensen niet weten is
dat het Nederlandse grondgebied nog bezaaid ligt met explosieven uit de Tweede Wereld
oorlog. Om het een stuk veiliger te maken om eventuele nieuwbouw te kunnen realiseren
wordt voor de bouw, mocht het nodig zijn de grond eerst ontdaan van mogelijke explosieven
alvorens het civiele bedrijf veilig aan het werk kan. Ook het geven van advies en opleidingen
“hoe om te gaan met explosieven” is een sterke kracht van mijn bedrijf.

Enigma Explosives Consultancy werkt vooral voor overheidsdiensten, civiele aannemers,
ingenieursbedrijven. Mijn bedrijf houdt zich bezig met een breed scala aan diensten, zoals:
– Maken van budgetramingen (begrotingen) voor projecten;
– Opstellen van vereiste plannen;
– Uitvoeren van opsporingswerkzaamheden m.b.t. conventionele explosieven;
– Aanvragen van alle benodigde vergunningen t.b.v. explosievenonderzoek;
– Verrichten van directievoering en toezicht op de uitvoering van projecten;
– Verzorgen van opleidingen volgens de normcertificering.

Ook zijn wij te vinden in de beveiligingsbranche wat niet onze core business is en daarbij we
nauw samen werken met een partner. Hierbij moet u denken aan het uitvoeren van interne
en externe audits om uw bedrijf door te lichten op het gebied van veiligheid aangezien de
wereld er niet veiliger op wordt.

Filosofie
Waarom is Enigma Explosives Consultancy zo succesvol? Wat is belangrijk voor klanten? In
welk opzicht onderscheidt het bedrijf zich van de concurrentie?
Volgens mij is het belangrijk dat de klant tevreden is daar kwaliteit te leveren, je afspraken
nakomen, jezelf proactief op te stellen, flexibel te zijn en qua prijsstelling aan de redelijke
kant te zitten. Je moet jezelf bewijzen in deze branche, je moet aantonen dat je bedrijf
projecten aankan. Je moet meerwaarde hebben voor de opdrachtgever, het is een kwestie
van wederzijds vertrouwen”.

Het is daarbij noodzakelijk om voortdurend te blijven investeren in kennis en vaardigheden.
Wetgeving die steeds opnieuw aan verandering onderhevig is, nieuwe technieken, etc.
maken dat je bedrijf optimaal mogelijk geëquipeerd moet zijn voor deze klussen.

VV de Weide?
Waarom sponsor geworden bij VV de Weide? Om mijn maatschappelijke betrokkenheid. Naast
sponsoring van een aantal (landelijke) goede doelen, proberen wij ook een bijdrage te leveren aan
lokale verenigingen zoals VV de Weide. Er heerst een prettige sfeer op sportpark “De Schutlanden”
en ik zie grote betrokkenheid bij de vrijwilligers.

Bericht delen:

Meer nieuwsberichten